LAUSITZ PARK ... po prostu ogromny!
niemiecki polski
Impressum

Adres redakcji

EDEKA-MIHA Immobilien-Service GmbH
Centermanagement Lausitz Park Cottbus

Madlower Chaussee 4
D-03051 Cottbus

Tel. 03 55 / 54 04 60
Fax 03 55 / 53 88 15
E-Mail: lausitz-park@minden.edeka.de

Manager centrum: Pani Sylke Schulz-Apelt

EDEKA-MIHA Immmobilien Service GmbH
Siedziba Minden: Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB-Nr. 5104
Prezes: Roland Gottlewski, Heino Schmidt, Volker Stracke

Usługi internetowe

Werbeagentur Hielscher & Friends GmbH
Seestraße 102
15738 Zeuthen

Tel. 03 37 62 / 81 18-0
Fax 03 37 62 / 81 18-24

E-Mail: info@hielscher-friends.de
Web: www.hielscher-friends.de

Zastrzeżenie odpowiedzialności (Disclaimer)

1. Zawartość oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do szkód powstałych w wyniku wykorzystania materiału lub niewykorzystania informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, w przypadku gdy autor popełnił błędy niezamierzone lub rażące. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, dodawania, usuwania lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

2. Odnośniki i linki

Z bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ("linków"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność miałaby zastosowanie jedynie w przypadkac, w których autor zawartości posiada wiedzę i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione zapobieżenie używaniu nielegalnych treści.

Niniejszym autor zapewnia, że w czasie opracowywania odniesień, nie zostały na tych stronach znalezione i rozpoznane nielegalne treści. Na obecny i przyszły kształt, treści lub autorstwo linkowanych / powiązanych stron autor nie ma żadnego wpływu. W związku z tym, że dystansuje się od wszelkich treści wszystkich połączonych / powiązanych stron, które zostały zmienione po ustaleniu powiązania. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków w ramach własnej oferty internetowej i odniesień, jak również dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikłe z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju informacji odpowiada wyłącznie autor strony, do której odsyłano na tej stronie.

3. Ustawa o prawach autorskich i znakach towarowych

Autor dąży do przestrzegania praw autorskich w przypadku grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, stara się wykorzystać swoje własne grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystuje nielicencjonowane grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty.
Wszystkie wymienione w tej ofercie internetowej chronione marki i znaki towarowe podlegają bezgranicznie prawu własności i prawu o znakach towarowych danego zarejestrowanego właściciela marki. Samo nazwanie danej marki nie daje do zrozumienia, że dana marka nie jest chroniona przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie publikacji, których autorem jest twórca strony, pozostają po stronie autora. Powielanie lub używanie takich grafik, nagrań i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest bez zezwolenia autora nielegalne.

4. Ochrona danych

Polityka prywatności
Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz ustawy o mediach (TMG). Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie przez nas. Wszelkie ujawnienie osobom trzecim jest wykluczone. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Transmisja danych i protokołowanie przesyłu
Twoja przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje dane odwiedzając nasze strony internetowe do naszego serwera WWW. Obejmuje to obecnie stosowany adres IP, datę i czas dostępu i typ przeglądarki / jej wersje. Przyporządkowanie tych danych do konkretnych osób nie jest możliwe. Dane zostaną usunięte po analizie statystycznej.

Dane użytkowe
Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe od Ciebie, w zakresie niezbędnym do umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej. Jedynie na wyraźne polecenie organów śledczych możliwe jest przekazanie informacji o tych danych w celu egzekwowania prawa, bezpieczeństwa, lub w celi spełnienia konstytucyjnych zadań ochronnych bądź służb wywiadu wojskowego i w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Cookies/Ciasteczka
W celu optymalizacji naszej oferty internetowej stosujemy Cookies. Są to małe pliki tekstowe, stosowane i zapamiętywane przez Wasz komputer. Z ich pomocą można efektywniej korzystać z Internetu. Cookies indentyfikują tylko anonimowo adres IP komputera, nie zapamiętuję żadnych danych osobowych jak np. Nazwisko. Z tego powodu, że identyfikacja osób fizycznych na podstawie tych danych jest niemożliwa, dopuszczone jest stosowanie plików Cookie. Możesz wybrać, czy chcesz zapamiętywanie plików cookie. Poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce, można uniemożliwić zapisywanie plików cookie.

Możliwości kontaktu
Oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami poprzez e-mail na naszej stronie. W tym przypadku, informacje dostarczone przez użytkownika są przechowywane w celu opracowania zapytania klienta. Wszelkie ujawnienie osobom trzecim jest wykluczone. Porównanie danych zebranych z danymi, które mogą być gromadzone przez inne serwisy naszej strony, również nie ma miejsca.

Prawo do informacji i do odstąpienia lub usunięcia zebranych danych
Masz prawo do informacji o zebranych przez nas danych na swój temat. W każdej chwili możesz zlecić ich korektę, blokadę lub usunięcie.

Gromadzenie danych przez Google Analytics
Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, usługa analizy strony przez Google Inc Google Analytics wykorzystuje tak zwane “Ciasteczka-Cookies“, pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i które pozwalają na analizę twojego korzystania e strony. Informacje wygenerowane przez Ciasteczko-Cookie o twoim korzystaniu z tej strony internetowej (w tym informacje o twoim adresie IP) są przekazywane na serwer przez Google w USA i są tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje do oceny twojego korzystania z tej strony internetowej w celu stworzenia na ich podstawie raportu na temat czynności na stronie internetowej dla operatorów strony oraz wykona usługi związane z korzystaniem z tej strony oraz korzystaniem z Internetu. Google również przekaże te dane, jeśli to konieczne stronom trzecim, pod warunkiem, że jest to prawnie uzasadnione, lub strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google pod żadnym warunkiem nie będzie kojarzył twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą oni zapobiec instalacji Ciasteczek-Cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania twojej przeglądarki, jednakże, podkreślamy, że nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą mogły być wtedy w pełni wykorzystywane. Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej, zgadzasz się na przetwarzania zebranych danych o tobie przez Google w powyżej opisany sposób oraz w powyżej opisanym celu.
Możesz zapobiec zapisywaniu tych danych na serwerze Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie niniejszej wtyczki:  (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Pod poniższym linkiem można deaktywować stosowanie Cookie dla Google Analytics:

» Google Analytics deaktivieren

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.
Źródło: www.datenschutzbeauftragter-info.de

Stosowanie wtyczek Facebook Social Plugins
Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki Social Plugin serwisu społecznościowego facebook.com, prowadzonego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki można rozpoznać po charakterystycznym dla Facebooka logo (biała litera f na niebieskim kafelku lub znak uniesionego w górę kciuka), bądź po dopisku Facebook Social Plugin. Wykaz oraz wygląd dostępnych wtyczek Facebook Social Plugin można sprawdzić na stronie internetowej. Po kliknięciu wtyczki Facebook Social Plugin na naszej stronie internetowej, Państwa wyszukiwarka automatycznie nawiąże połączenie z serwerami serwisu Facebook. Zawartość wtyczki zostanie przesłana przez serwis Facebook bezpośrednio do Państwa wyszukiwarki, co spowoduje przekierowanie do konkretnej strony internetowej. Ponieważ nie mamy wpływu na zakres danych, jakie Facebook uzyskuje poprzez swoje wtyczki, informujemy, co następuje: www.facebook.com/help/
Poprzez włączenie wtyczki social plugin serwis Facebook otrzymuje informacje na temat odwiedzanych przez Państwa zakładek na naszej stronie internetowej. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Facebook, portal może przypisać odwiedzane przez Państwa strony do Państwa konta w serwisie Facebook. Współdziałając z wtyczką social plugin, np. poprzez kliknięcie ikony „lubię to” lub dodanie komentarza, Państwa wyszukiwarka prześle informacje bezpośrednio do serwisu Facebook, gdzie zostaną one zapisane. Jeśli nie są Państwo członkami serwisu Facebook, istnieje mimo to możliwość, że Państwa adres IP zostanie odnaleziony i zapisany.
Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez serwis Facebook, a także wskazówki dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień ochrony prywatności można znaleźć na stronie: http://www.facebook.com/policy.php.
Jeśli są Państwo użytkownikami serwisu Facebook i, odwiedzając naszą stronę internetową, nie życzą sobie, aby Facebook otrzymywał i zapisywał dotyczące Państwa dane, przed wejściem na naszą stronę internetową prosimy o wylogowanie się z konta w serwisie Facebook.

5. Skuteczność prawna tego zastrzeżenia odpowiedzialności

Niniejsze zastrzeżenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, do której odnosi się ta strona. Jeżeli część lub sformułowania tego tekstu nie odpowiadają łub są nieaktualne, pozostałe części składowe nadal są ważne i wiążące.

6. Użyte zdjęcia

Getty Images, Fotolia, iStockphoto, H. Pichl

 
Szybki kontakt
lausitz-park@minden.edeka.de
www.lausitz-park.de

Tel. 03 55 / 54 04 60
Fax 03 55 / 53 88 15

EDEKA-MIHA
Immobilien-Service GmbH
Centermanagement

Lausitz Park Cottbus
Madlower Chaussee 4
D-03051 Cottbus

Godziny otwarcia:
Pon. – Sob.  godz.  9.30* – 20.00

* Marktkauf Pon. – Pt. godz. 8 – 21,
Sob. godz. 8 – 20

> dojazd do centrum Lausitz Park